Vax_EG20535Tímalengd hverrar lyftu er einn mikilvægasti þátturinn í vöðvauppbyggingu. Við átök flytjast amínósýrur inn í vöðvana og mTOR uppbyggingaferlið fer í gang sem stuðlar að nýmyndun vöðva. Átökin valda smáskemmdum á vöðvafrumunum sem kalla á viðhald og aukinn vöðvavöxt.

Brad Shoenfeld og félagar við Lehman háskólann í New York komust að því í safngreiningarrannsókn þar sem niðurstöður margar rannsókna voru teknar saman að æskilegasta tímalengd lyftu væri frá hálfri sekúndu upp í átta sekúndur.

Nýmyndun vöðva jókst ekki jafn mikið ef æft var hægar en 10 sekúndur í samanburði við það að lyfta hraðar. Vísindamennirnir voru sammála um að þörf væri á frekari rannsóknum áður en hægt væri að fullyrða hver væri æskilegasta tímalengdin á lyftu.
(Sports Medicine, vefútgáfa 20. janúar 2015.)